BLOG

Náš projekt VILA ĽADOVÁ bol nominovaný v súťaži Baumit Fasáda roka 2023

Získali sme nomináciu za architektonické stvárnenie fasády objektu VILA ĽADOVÁ v súťaži Baumit Fasáda roka 2023 v kategórii bytový dom. Náš projekt vybrala odborná porota spomedzi 31 prihlásených objektov. Ide o kategóriu s najväčším počtom prihlásených diel. O výhru zabojujeme spolu s ďalšími tromi vybranými nominantmi.

Čítajte viac

Ako u nás prebieha prvá klientská obhliadka bytov?

Niektoré naše projekty sa už pomaly dostávajú do svojej finálnej podoby. Práve v tejto fáze sprístupňujeme priestory ich majiteľom počas dňa obhliadok. Prvýkrát majú možnosť vstúpiť do svojho budúceho domova. Je to moment, keď sa ich doterajšie predstavy pretavia do hmotnej podoby, keďže doteraz ho videli len prostredníctvom pôdorysov. Pre väčšinu z nich ide o dôležitý okamih. Však koľkokrát za život si kupujeme svoj vlastný byt? 

Čítajte viac

VI GROUP posiela MČ Bratislava – Petržalka urgenciu ku kolaudačnému konaniu, ktorá sa týka Polyfunkčného objektu Septimo II

Dňa 21.12.2022 podala spoločnosť VI GROUP Septimo s.r.o. návrh na kolaudáciu stavby a vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby:
“Polyfunkčný objekt Septimo 2 – II. Etapa”, Gogoľova ulica, parc.č.: 3694/308, k.ú.: Petržalka

Čítajte viac

Oficiálne vyjadrenie spoločnosti VI GROUP k zverejneným informáciám zo strany MČ Bratislava – Petržalka, týkajúce sa Polyfunkčného objektu Septimo 2 – Offices

touto formou si dovoľujeme reagovať na zverejnené informácie na sociálnych sieťach a webovej stránke www.petrzalka.sk, zo strany Mestskej časti Bratislava – Petržalka (ďalej len „MČ Petržalka“) vzťahujúce sa k nášmu projektu „Polyfunkčný objekt Septimo 2 – Offices“ a ktorými MČ Petržalka varuje našich klientov a potencionálnych kupujúcich pred možnými rizikami v dôsledku problémov s kolaudáciou vyššie uvedeného objektu.

Čítajte viac

Rozhovor o našich aktuálnych projektoch

Na Slovensku pôsobíme už takmer 18 rokov. Počas tohto obdobia sme navrhli a postavili niekoľko architektonicky pútavých stavieb, vytvorili nové domovy či priestory pre firmy. Výhodou spoločnosti je, že od návrhu až po finálnu stavbu si všetky procesy riadime pod jednou „strechou“. O niektorých našich aktuálnych projektoch porozprával viac – Juraj Duška, jeden zo zakladateľov spoločnosti. 

Čítajte viac

Rozhovor s našou kolegyňou Elou o jej autorskom návrhu mozaík na fasádu projektu Moruše

Veľmi sa tešíme, lebo v tomto roku dokončíme stavbu nášho projektu Moruše. A jeho budúcim majiteľom budeme môcť odovzdať kľúče od ich nových domovov. Pevne veríme, že budú spokojní a bude sa im pohodlne bývať.

Čítajte viac

Hotelový (ubytovací) program, ideálna príležitosť ako ochrániť a zhodnotiť vaše peniaze

V momentálnej situácii je slovo inflácia jedným z často skloňovaných výrazov, s ktorým sa stretávame. Ochrániť peniaze je v záujme každého a ešte lepšie je, ak sa peniaze aj zúročia.

Čítajte viac

Aké kritéria si všímať pri výbere vhodného priestoru na podnikanie?

Pokiaľ máte v hlave nápad na nové podnikanie, je to len začiatok dlhej cesty, ktorú budete musieť podstúpiť. Nevyhnutnou súčasťou celého procesu je aj výber priestoru pre svoje podnikanie.

Čítajte viac

Výhody kúpy bytu v developerskom projekte

Financie sú dôležitým faktorom pri rozhodovaní o kúpe nového bytu. Na prvý pohľad staršie byty získavajú výhodu nižšej ceny. Ale je to skutočne tak? Opak môže byť pravdou.

Čítajte viac

Vyhadzujte zodpovedne, alebo triedenie odpadu v kocke

Triedenie domáceho odpadu je jednoduchšie ako kedysi. Používame rôzne farebné kontajnery, zberné automaty a mnohé hotely, reštaurácie a iné prevádzky prechádzajú na zero-waste program (bez odpadu). Separovaním odpadu pomáha predchádzať preplneniu skládok, nákladom a šetriť drahocenné prírodné zdroje. Tak isto má pozitívny vplyv na zdravotný stav ľudí, životné prostredie, ale má aj sociálny a ekonomický dopad.

Čítajte viac