KARIÉRA

Marketingový špecialista

Miesto práce: Roľnícka 157, Bratislava-Vajnory
Druh pracovného pomeru: živnosť
Termín nástupu: ihneď, dohoda
Mzdové podmienky: od 1600€ v závislosti od skúseností

Náplň práce:

 • príprava a implementácia marketingovej stratégie
 • správa sociálnych sietí (FB, IG,YT a LinkedIn), tvorba content plánu, manažovanie postovania vr. príbehov
 • tvorba PPC kampaní na sociálnych sietiach a v Google
 • spolupráca s grafikmi pri tvorbe vizuálov, promo materiálov
 • tvorba a koordinácia marketingových kampaní (so zameraním na výsledok), vytváranie kreatívneho a virálneho obsahu (vr. tvorby kreatívnych textov)
 • meranie výsledkov a vyhodnotenie stratégie, na základe toho odporúčania na zlepšenie efektivity stratégie
 • prezentovanie výsledkov manažmentu
 • sledovanie online trendov a ich využívanie v oblasti marketingu
 • správa obsahu webových stránok v súvislosti s online marketingom
 • zákaznícky servis – odpovedanie na správy a požiadavky od zákazníkov, komentáre
 • silné základy SEO
  a mnoho ďalších nemenej zaujímavých aktivít súvisiacich s online marketingom

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • stabilné zamestnanie a motivujúce finančné ohodnotenie
 • príjemné pracovné prostredie v rodinnej spoločnosti,
 • práca v menšom a zohranom kolektíve
 • možnosť sebarealizácie
 • získanie skúseností vo viacerých oblastiach
 • pravidelné teambuildingy
 • dostupnosť hromadnej dopravy
 • firemná jedáleň priamo v budove zamestnávateľa

Požiadavky na zamestnanca:

 • Jazykové znalosti:  Anglický jazyk B2 a Slovenský jazyk C2
 • Vodičský preukaz: B
 • Počet rokov praxe: 2

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • výborné komunikačné a prezentačné zručnosti
 • svedomitosť, spoľahlivosť a zodpovednosť
 • chuť pracovať a plné pracovné nasadenie
 • flexibilita, samostatnosť – schopnosť samostatne riešiť zadanie a vyriešiť problémy v štandardných situáciách
 • mal by mať rád ľudí a interakciu s nimi
 • pozitívna a priateľská osobnosť
 • odolnosť voči stresu
 • zmysel pre detail a koncovku
 • reprezentatívny profesionálny vzhľad a vystupovanie

 

Prihlásiť sa môžete pomocou nasledujúceho formulára:

KONTAKTNÝ FORMULÁR - KARIÉRA
Maximum upload size: 268.44MB
Súhlas

* Vyplnením a zaslaním registračného formuláru vyjadrujete svoj slobodný súhlas s tým, aby prevádzkovateľ – spoločnosť VI GROUP, spol. s r.o., Roľnícka 157, 831 07 Bratislava, IČO: 35 972 131 spracúval vo svojich informačných systémoch. Vaše osobné údaje obsiahnuté v registračnom formulári a pripojenom životopise na účel Vašej evidencie v databáze uchádzačov o zamestnanie pre akúkoľvek vhodnú pracovnú pozíciu. Poskytnutím osobných údajov našej spoločnosti nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má najmä právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas, ďalej právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Ako dotknutá osoba máte súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Spracúvanie osobných údajov na účely evidencie v databáze uchádzačov o zamestnanie pre akúkoľvek vhodnú pracovnú pozíciu je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, čiže na základe súhlasu dotknutej osoby. V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje poskytnuté príjemcom ako sú napríklad Inšpektorát práce, orgány činné v trestnom konaní.Čas platnosti súhlasu so spracúvaním osobných údajov je 6 mesiacov odo dňa poskytnutia súhlasu. Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania pred odvolaním súhlasu. Právo dotknutej osoby odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov možno uplatniť aj pred uplynutím času, na ktorý bol tento súhlas udelený. Osobné údaje nebudú zverejňované, ani poskytované príjemcom v tretích krajinách, k profilovaniu dotknutých osôb môže dochádzať výlučne v súvislosti s výberom vhodného uchádzača na konkrétnu pracovnú pozíciu.

sk_SK