KONTAKT

KDE NÁS NÁJDETE

Dohodnite si stretnutie.

VI GROUP, spol. s r.o.

Roľnícka 157,
831 07 Bratislava 36

Slovenská republika

Contact Us

Náš team:

ODDELENIE PREDAJA NEHNUTEĽNOSTÍ

DOROTA VAVRUŠOVÁ

predajca – SR a CZ

dorota.vavrusova@vigroup.sk

0948 132 120

MARTIN ŠČERBÁK

predajca – SR

martin.scerbak@vigroup.sk

0910 914 492

ING. PETER PAVELKA

predajca – CZ

petr.pavelka@vigroup.eu

+420 602 625 571

KONATELIA

ING. ARCH. JURAJ DUŠKA

konateľ

atelier@vigroup.sk

ING. ARCH. RICHARD DUŠKA

konateľ

atelier@vigroup.sk

ASISTENTKA

TEREZA MACHAROVÁ

asistentka

tereza.macharova@vigroup.sk

ODDELENIE FINANČNÉHO PORADENSTVA

MARIÁN HRÚZIK

hypotekárny špecialista

marian.hruzik@vigroup.sk

ODDELENIE ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR

ING. ARCH. BARBORA VARGOVÁ ARTD.

projektový manažér

barbora.vargova@vigroup.sk

ING. ARCH. SVETLANA ZIMANOVÁ

projektový manažér

svetlana.zimanova@vigroup.sk

ING. ARCH. ELENA RABČANOVÁ

architekt

elena.rabcanova@vigroup.sk

ING. ARCH. VIKTÓRIA HOREČNÁ, PHD.

architekt

viktoria.horecna@vigroup.sk

ING. ARCH. IVAN NEMETH, PHD.

projektový manažér

ivan.nemeth@vigroup.sk

ING. MARTIN HINKO

projektový manažér

martin.hinko@vigroup.sk

ING. ARCH. JANA MARINICOVÁ

architekt

jana.marinicova@vigroup.sk

ING. KATARÍNA MIHALÍKOVÁ

architekt

katka.mihalikova@vigroup.sk

ING. GABRIELA SZÁNTOVÁ, PHD.

projektový manažér

gabriela.szantová@vigroup.eu

ING. BRANISLAV PUK

projektový manažér

branislav.puk@vigroup.sk

ING. ARCH. BARBORA KUKUČKOVÁ

architekt

barbora.kukuckova@vigroup.sk

ING. ARCH. TOMÁŠ HÁL

architekt

tomas.hal@vigroup.sk

ODDELENIE STAVEBNÉHO INŽINIERSTVA

ING. ARCH. VLADIMÍR VODNÝ

stavebný inžinier

vladimir.vodny@vigroup.sk

ING. BORIS BOZELMAN

stavebný inžinier

boris.bozelman@vigroup.sk

ING. MARTIN HASÁK

stavebný inžinier

martin.hasak@vigroup.sk

ODDELENIE INŽINIERSKEJ ČINNOSTI

MGR. KATARÍNA BOJANOVSKÁ DIS.

inžinierska činnosť

katarina.bojanovska@vigroup.sk

MGR. MIROSLAVA DIRBÁKOVÁ

inžinierska činnosť

miroslava.dirbakova@vigroup.sk

ODDELENIE STAVEBNÉHO DOZORU

ING. JAROSLAV LACKOVIČ

ING. PETER LOZIŇÁK

ING. ROMAN TARANA

stavebný dozor

roman.tarana@vigroup.sk

ING. FERDINAD BARTAL

stavebný dozor

ferdinand.bartal@vigroup.sk

ING. LUCIA JARÁBEKOVÁ

stavebný dozor

lucia.jarabekova@vigroup.sk

EKONOMICKÉ ODDELENIE

MARTINA MACANGOVÁ

ING. MAREK NERÁD

ekonóm

marek.nerad@vigroup.sk

MGR. LUCIA LIKAVCOVÁ

ekonóm

lucia.likavcova@vigroup.sk