2020: Koniec šťastných časov?

31.12.2020 Zdroj: yim.ba, Adrian Gubčo


„Všetko to šlo krásne, pri dobrej chuti, až raz...,“ zapísal si architekt Eugen Kramár pri hodnotení vývoja po Druhej svetovej vojne, kedy vládlo krátke obdobie nadšenia, kým sa moci v štáte nechopili komunisti. Podobné slová by mohli platiť aj o súčasnej Bratislave. Do roku 2020 vstupovala s problémami, ale aj s nadšením a veľkými plánmi. Dnes je situácia úplne odlišná a mesto aj štát čelia kríze, aká tu nebola desaťročia.

Úryvok z článku:

Koronavírus mení trh aj mesto

Keď som pred rokom písal obdobný prehľad, za kľúčové výzvy pre rok 2020 som považoval klimatickú krízu a hľadanie nového prístupu k rozvoju mesta. Na tom sa nič nezmenilo, no všetky tieto problémy boli prehlušené jednou témou: pandémiou koronavírusu COVID-19, ktorá mesto naplno zasiahla počas marca 2020.

Spôsob, akým choroba zasiahla život mesta a dosah, aký bude mať na jeho podobu, ekonomiku a (nielen) realitný trh, je tak radikálny, že rozsah dôsledkov si možno dnes ešte len ťažko predstaviť. Isté je, že dopady budeme cítiť roky, ak nie desaťročia. Už teraz sa vplyvy pandémie prejavujú na kancelárskom trhu, retailovom a zasiahnu aj rezidenčný trh. Meniť sa ale bude aj architektúra, dizajn verejných priestorov aj plánovanie mesta vo všeobecnosti. To všetko prebieha v čase, kedy musí mesto reagovať aj na dôsledky klimatických zmien alebo klesajúcu dostupnosť bývania.

Vysoký dopyt po bývaní, ďaleko presahujúci aktuálnu ponuku, je dlhodobým trendom, na ktorom nič nezmenila ani pandémia. To je samozrejme spojené aj s rastom cien a poklesom dostupnosti bývania, čo potvrdzujú priebežne vydávané komentáre Národnej banky Slovenska k vývoju na realitnom trhu. Pokles dostupnosti bývania bude pokračovať aj naďalej, keďže nových bytov pribúda len málo a vývoj miezd je stabilný. Na obzore sa črtá dokonca ďalšie zhoršenie situácie, keďže klesá počet dokončených a začatých bytov a stavebníctvo zaznamenalo v uplynulom období značný prepad.

Aktuálne chýba v Bratislave podľa rozličných odhadov 40-tisíc až 100-tisíc bytov, aby sa začali výraznejšie hýbať ceny smerom nadol. Na to však Bratislava nemá dnes priestor, keďže chýbajú priestorové rezervy pre výstavbu rezidenčných projektov. Na zostávajúcich voľných pozemkoch sa budujú až na niekoľko výnimiek nadštandardné developmenty, čo potvrdzuje analýza spoločnosti Bencont. Dostupnejšie zámery, ak Slnečnice, Bory, Ovocné Sady alebo RNDZ, nie sú schopné dopyt vyvážiť.

Celý článok nájdete na: https://www.yimba.sk/clanky/2020-koniec-stastnych-casov