Skončí sa zdražovanie bytov? Odpovedajú najväčší developeri

17.01.2021 Zdroj: lindex.sme.sk , TOMÁŠ VAŠUTA


Keď pred desaťročím zachvátila Slovensko hospodárska kríza, realitný trh patril medzi jej obete. Naplno sa ukázalo, že ceny bývania boli umelo nafúknuté a nereálne. Kríza sa po dekáde objavila znova, ceny bývania sa však veľmi nezmenili. Presnejšie, väčšinou ďalej rástli. Analýza Národnej banky Slovenska ukázala, že ceny nehnuteľností v treťom kvartáli 2020 narástli oproti predchádzajúcemu štvrťroku o 3,5 percenta. INDEX sa obrátil na najväčších slovenských bytových developerov, aby zhodnotili situáciu a odhadli vývoj v nasledujúcich mesiacoch.

V ankete sa dozviete

Ktorí developeri odpovedali: Cresco Real Estate, J&T Real Estate, Penta Real Estate, Lucron, YIT Slovakia, ITB Development, VI Group, Corwin

Na aké otázky odpovedali a ako:

Museli ste v súvislosti s novou situáciou na trhu meniť ceny bytov? Spozorovali ste zmenu správania zákazníkov?

Ermanno Boeris, obchodný riaditeľ Lucron: Po úvodnom poklese záujmu najmä v strednom segmente, ktorý je z veľkej časti financovaný z hypotekárnych úverov, sme sa takmer úplne vrátili do normálu. Situácia sa postupne upokojila a ľudia sa vrátili k riešeniu bežných potrieb, medzi ktoré patrí aj bývanie.Pri prémiových rezidenciách, akou je napríklad Vydrica, dopyt významnejšie neklesol, a to najmä z dôvodu, že klienti financujú takéto nehnuteľnosti často z vlastných zdrojov a vnímajú ich ako dlhodobé a stabilné investície.Pri aktuálnom nedostatku bytov na slovenskom trhu neočakávame signifikantné zmeny správania sa u zákazníkov.

Juraj Duška, člen predstavenstva VI Group: Ceny novostavieb sme v súvislosti s koronakrízou zatiaľ neupravovali, keďže dopyt najmä v Bratislave a Prahe je stále vysoko nad ponukou.Zmena v správaní zákazníkov z nášho pohľadu nie je významná. Jediné, čo sa zmenilo, je, že stretnutia sú kratšie, a väčšinu agendy sa klienti snažia riešiť elektronicky alebo poštou, a to vrátane podpisovania zmluvnej dokumentácie.

Michal Hájek, riaditeľ predaja a marketingu Corwin: Nie, nemuseli. Pôsobíme v segmente, ktorý je charakteristický dlhodobým previsom dopytu nad ponukou. Okrem toho, naše projekty sú zamerané na ekológiu, udržateľnosť a vyšší zdravotný štandard vnútorného prostredia. Tieto aspekty sa vlani dostali viac do popredia, čo dopyt po našich projektoch ešte viac podporilo.Čo sa týka správania sa zákazníkov, spozorovali sme nárast dopytu po väčších bytoch. Pripisujeme to pandémii, keď mnoho ľudí začalo pracovať z home officu a doma zostali aj ich deti. Uvedomili si, že sa potrebujú presťahovať do priestrannejšieho bytu s viacerými miestnosťami, než majú doteraz.Vo všeobecnosti považujeme klientelu veľkometrážnych bytov za bonitnejšiu, stabilnejšiu a menej náchylnú meniť dlhodobé investične plány pod tlakom krátkodobých výkyvov na trhu.Na začiatku pandémie sme spozorovali zmenu v prístupe klientov, ktorí si byty v našich projektov plánovali kúpiť na účely dlhodobej investície a zhodnotenia peňazí.Tento typ zákazníkov vyčkával v očakávaní poklesu cien, alebo mal problém financovať kúpu novej nehnuteľnosti predajom staršej, ktorú nevedeli umiestniť na sekundárnom trhu. Momentálne pozorujeme návrat aj tejto klientely.

Ján Krnáč, výkonný riaditeľ Cresco Real Estate: Rast cien bytov na trhu nezastavila ani pandemická situácia. Počas roka kontinuálne rástli v rozmedzí troch až desiatich percent. Na trhu je čoraz menšia ponuka bytov spôsobená rôznymi faktormi. Na druhej strane, dopyt je stabilný, čo podporujú stále sa znižujúce úrokové sadzby hypoték a investori, ktorí považujú investíciu do bývania ako bezpečný prístav pre svoje peniaze. Nákupné správanie zákazníkov sa v porovnaní s rokom 2019 mierne zmenilo. Počas prvej vlny klesol počet investičných nákupov. V tom čase sa predávali rozlohou väčšie byty. Postupne sa trend záujmov presunul znova aj na menšie byty – jedno- a dvojizbové. Adaptáciou na nové okolnosti vzrastá záujem o byty s možnosťou zriadiť si doma pracovný priestor, ako aj byty s privátnou exteriérovou plochou – balkónom, terasou, predzáhradkou. Reštrikčné opatrenia bánk a ekonomická situácia budú meniť aj uvažovanie niektorých kupujúcich, čo otvára priestor aj pre rôzne formy nájomného bývania.

Milan Murcko, generálny riaditeľ YIT Slovakia: Spozorovali sme mierne zmeny v správaní zákazníkov, ktoré sa odrazili vo väčšom záujme o väčšie byty (trojizbové a štvorizbové) ako v minulosti. Dlhodobo najväčší záujem je o dvojizbové byty, ale domnievame sa, pretože ľudia od marca s väčšími či menšími prestávkami zostali doma na home office a aj deti sa zostali učiť doma, vznikla potreba jednej izby navyše. Na prácu, na učenie. Ceny bytov sme prispôsobovali dopytu.

Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE: Správanie zákazníkov sa zatiaľ výraznejšie nezmenilo. Po vypuknutí pandémie sa síce ich záujem z objektívnych príčin zákazu stretávania na krátky čas zastavil, ale po uvoľnení opatrení sa rýchlo vrátil. Podľa nášho názoru v nasledujúcom období ešte väčšiu úlohu pri predaji bytov zohrá reputácia developera. Rozhodujúca bude dôvera v to, že bude byt včas, kvalitne a technicky na adekvátnej úrovni dokončený a odovzdaný klientovi spolu s lokalitou a pridanou hodnotou, ktorá daný projekt predáva. Napríklad záujem o bývanie v prvom slovenskom mrakodrape na dunajskej promenáde v rozšírení projektu Eurovea, ani o bývanie v Ovocných sadoch nepoklesol a ich predaj plynulo pokračuje. Okrem zákona trhu, teda situácie v ponuke a dopyte, na cenovú úroveň výrazne vplýva aj dostupnosť hotových nepredaných bytov, ktorá je historicky na jednej z najnižších úrovní. Aj preto sme nemenili nastavenú cenovú politiku.

Ivan Rolný, člen predstavenstva ITB Development: Krátko po príchode pandémie sa začal šíriť mýtus o vývoji cien bytov. Ľudia čakali, že ceny nehnuteľností budú klesať a s kúpou čakali. V Bratislave však nie je žiaden dôvod na pokles cien nehnuteľností. V súčasnosti je najnižšia ponuka voľných bytov v krátkodobej histórii. Chýbajú dokončené byty, ale pre zdĺhavý schvaľovací proces aj tie na papieri. Cenová úroveň bytov na trhu preto ostáva zachovaná, alebo má mierne stúpajúci charakter. V marci a apríli sme zaznamenali mierny pokles dopytov. Ľudia boli zneistení príchodom novej situácie, no už v máji sa spoločnosť pomaly dostávala do bežného života a záujem o kúpu nehnuteľnosti sa obnovil a pokračoval aj v druhej polovici roka.

Juraj Nevolník, výkonný riaditeľ Penta Real Estate na Slovensku: V rezidenčnom segmente sme už teraz zaznamenali nárast záujmu o väčšie byty, kde môžu ľudia plnohodnotne tráviť čas. Určite k tomu prispel aj narastajúci trend práce z domu. Náš cenník bytov sme meniť nemuseli. S akými plánmi vstupujete do roku 2021? Ktoré projekty by ste chceli rozbehnúť?

S akými plánmi vstupujete do roku 2021? Ktoré projekty by ste chceli rozbehnúť?

Ermanno Boeris, obchodný riaditeľ Lucron: Naďalej plánujeme nepoľaviť a robiť kvalitné, udržateľné a mestotvorné projekty s dôrazom na verejný priestor.

Juraj Duška, člen predstavenstva VI Group: Do roku 2021 vstupujeme prakticky s takým istým nasadením, ako do každého roka. Nechystáme sa utlmovať projekty, respektíve čakať, čo sa na trhu zmení. Spúšťame výstavbu dvoch nových projektov (RNDZ a Moruše), kde sa zatiaľ držíme harmonogramu, aj keď vidíme posuny v termínoch najmä na strane štátnych úradov, ktoré často aj pre koronu nedodržujú termíny stanovené zákonom. V príprave máme viacero nových projektov, avšak bližšie informácie o nich poskytneme, až keď dosiahneme určitý stupeň povolení.

Michal Hájek, riaditeľ predaja a marketingu Corwin: Chceme dokončiť rezidenčný projekt Guthaus na Račianskej ulici v Bratislave, podať žiadosť o zmenu územného plánu pre projekt Palma na tej istej ulici a predstaviť jeho konkrétnejšiu podobu. V slovinskej Ľubľani bude pokračovať výstavba obytného súboru Kvartet. Akcelerovať by mala aj príprava projektu na Vilharjevskej ceste, ktorý sa stane najväčším kancelársko-obchodným komplexom v slovinskom hlavnom meste a zároveň „najzelenšou“ budovou v krajine.

Ján Krnáč, výkonný riaditeľ Cresco Real Estate: Do nového roka vstupujeme s ambíciou pokračovať v pripravovaných a rozostavaných projektoch, hlavne v ďalších etapách Slnečníc, ktoré sú naším a aj najväčším slovenským rezidenčným projektom. V pláne máme aj iné projekty v nových lokalitách, kde sme v procese povoľovania. Pozorne sledujeme situáciu, analyzujeme rôzne scenáre vývoja, podľa okolností sa im budeme flexibilne prispôsobovať.

Milan Murcko, generálny riaditeľ YIT Slovakia: Mnohé naše projekty sú rozdelené do niekoľkých etáp, a tak s odovzdaním jednej plynule pokračujú práce na ďalšej. V projekte Nuppu odovzdávame byty v štvrtej etape vlastníkom do užívania, piata etapa dostala začiatkom decembra právoplatné kolaudačné rozhodnutie a ďalšie tri etapy sú vo výstavbe. Vo výstavbe je prvá etapa rezidenčnej časti projektu Zwirn, ktorá má byť dokončená v roku 2023. Pokračuje aj ďalší ružinovský projekt Rozeta 1, ktorý by mal byť dokončený v polovici roka 2022. Začiatkom decembra získala záväzné stanovisko aj Rozeta 2. V štádiu príprav je aj náš nový vlajkový projekt revitalizácie brownfieldu na Mlynských nivách. V lete sme vyhlásili víťaza architektonicko-urbanistickej súťaže, s ktorým pokračujeme v rozpracovaní projektu. Z bývalej panelárne a priľahlého priemyselného areálu chceme vybudovať modernú mestskú štvrť s bohatou občianskou vybavenosťou a pestrou ponukou kvalitného bývania rôznych segmentov a kategórií vrátane nájomného bývania.

Juraj Nevolník, výkonný riaditeľ Penta Real Estate na Slovensku: V Bratislave spúšťame na jar výstavbu 4. rezidenčnej veže Sky Parku. V prípade, že sa kancelársky trh opäť rozbehne, keďže v tomto roku došlo k spomaleniu a viacero transakcií sa pre pandémiu odložilo, radi by sme začali výstavbu druhej kancelárskej budovy Sky Park Tower, ktorá má vydané právoplatné stavebné povolenie. Obe budovy sú súčasťou druhej etapy projektu Sky Park a ich dokončením zavŕšime tento ikonický projekt z dielne Zaha Hadid Architects. Rezidenčný projekt Bory sa rozrastie o ďalšie fázy. Momentálne dokončujeme druhú etapu, vo výstavbe máme tretiu etapu, pričom štvrtá etapa čaká na vydanie povolení. V Dúbravke pripravujeme nový rezidenčný projekt, v rámci ktorého sme len nedávno ukončili architektonickú súťaž. Taktiež máme predkupnú opciu na pozemok pri Národnej banke Slovenska, kde pripravujeme projekt, ktorý bude kombináciou bytov a kancelárií. Sme otvorení novým akvizíciám a v prípade, že sa na trhu objaví vhodná investičná príležitosť, sme pripravení nakupovať.

Ivan Rolný, člen predstavenstva ITB Development: Prioritami v roku 2021 bude odovzdávanie bytov novým majiteľom v skolaudovanom projekte Kolísky a pokračovanie vo výstavbe druhej etapy projektu Čerešne.

Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE: V roku 2021 bude pokračovať výstavba našich projektov rozšírenia Eurovea, Klingerka a Ovocné sady v Bratislave, Kynek v Nitre, Eperia Shopping Mall v Prešove a Triptych Bankside v Londýne. Na jar plánujeme spustiť predaj bytov v druhej etape Ovocných sadov, kde k 550 bytom z rozostavanej prvej fázy pribudne ďalších 480 bytov a apartmánov. Začiatok výstavby je plánovaný na jeseň budúceho roka. V lete dokončíme administratívnu budovu Klingerka Offices s prenajímateľnou plochou 10 500 štvorcových metrov, ktorá ašpiruje na zelený certifikát BREEAM Excellent. V tomto roku plánujeme otvoriť aj rozšírenie nákupného centra Eperia Shopping Mall, ktoré k súčasným sto prevádzkam na ploche 22-tisíc štvorcových metrov pridá ďalšie dve desiatky jednotiek s rozlohou 11-tisíc štvorcových metrov na troch podlažiach.

Aký je váš predpoklad vývoja cien bytov v budúcom roku?

Ermanno Boeris, obchodný riaditeľ Lucron: Nepredpokladáme, že by mierne zníženie dopytu v dôsledku koronakrízy malo zásadný vplyv na ceny v rezidenčnom segmente. Na Slovensku je dlhodobý nedostatok nových bytov a vo väčších mestách, akými sú Bratislava či Trnava, dopyt neustále prevyšuje ponuku. Pri kombinácii rastúcich stavebných nákladov a ceny práce s takmer nulovými úrokovými sadzbami očakávame, že ceny nových bytov budú skôr rásť.

Juraj Duška, člen predstavenstva VI Group: Vzhľadom na to, že v rámci Slovenska pôsobíme najmä v Bratislave, nepredpokladáme zásadný posun na rezidenčnom trhu, čo sa týka cien a dopytu. V Bratislave je dlhodobý nedostatok bytov v novostavbách, k čomu do značnej miery prispieva zdĺhavý povoľovací proces. Súčasne aj v rámci opatrení proti koronakríze sa má dostať do obehu väčší objem európskych peňazí, ktoré v prípade efektívneho čerpania pomôžu udržať ekonomickú situáciu pod kontrolou.

Ján Krnáč, výkonný riaditeľ Cresco Real Estate: Na základe vývoja posledných mesiacov môžeme očakávať, že ceny bytov v novostavbách v hlavnom meste budú aj v roku 2021 mierne rásť v závislosti od kvality, segmentu a lokality. Trh s bývaním sa javí ako zdravý a viac odolný ako iné segmenty realitného developmentu. V iných krajských mestách s výnimkou Košíc by som s predikciou rastu cien bol opatrnejší. Očakával by som skôr cenovú stagnáciu a v niektorých prípadoch, kde je ponuka väčšia, môže prísť aj k miernemu poklesu spôsobenému očakávanou korekciou cien v stavebníctve.

Milan Murcko, generálny riaditeľ YIT Slovakia: Očakávame mierne spomalenie rastu cien nehnuteľností zo súčasných takmer osem percent v medziročnom porovnaní, ale nepredpokladáme prepad cien. Nehnuteľnosti stále predstavujú najistejšiu formu investície.

Juraj Nevolník, výkonný riaditeľ Penta Real Estate na Slovensku: Neočakávam zásadne zmeny cien bytov. Ani nahor, ani nadol. Na jednej strane bude doznievať negatívny vplyv pandémie na ekonomiku, na druhej strane pretrváva dlhodobý problém s nedostatkom nových bytov, hlavne v Bratislave.

Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE: Vzhľadom na pretrvávajúcu slabšiu ponuku bytov v novostavbách, ktorá napriek novým projektom stále zaostáva za dopytom kupujúcich, neočakávame výraznejší pohyb v cenách v hlavnom meste. Napovedá tomu aj prognóza Národnej banky Slovenska, ktorá predpokladá rýchlejšie oživenie ekonomiky zasiahnutej pandémiou. Ceny si udržia súčasnú úroveň aj pre pretrvávajúce vysoké stavebné náklady.

Ivan Rolný, člen predstavenstva ITB Development: Kúpu bytu v Bratislave považujem za jednu z mála bezpečných investícií, ktorá nebude podliehať inflácii. Očakávam, že takáto investícia dokáže priniesť zhodnotenie minimálne na úrovni 15 percent. Banky budú aj v roku 2021 poskytovať výhodné hypotekárne úvery, nízka ponuka bytov bude pokračovať a s príchodom vakcíny sa zlepší situácia s Covidom-19, ktorá povedie k zvýšeniu ochoty klientov investovať a k nárastu dopytu po nehnuteľnostiach.

Michal Hájek, riaditeľ predaja a marketingu Corwin: V Bratislave očakávame ďalší rast cien, ktorý by sa mohol pohybovať na úrovniach podobných v minulom roku. Trhové podmienky totiž zostávajú nezmenené.

Čítajte viac: https://index.sme.sk/c/22569333/budu-byty-este-drahsie-odpovedaju-najvacsi-developeri-ceny-nehnutelnost-byvanie.html