Náš projekt VILA ĽADOVÁ bol nominovaný v súťaži Baumit Fasáda roka 2023

 

Získali sme nomináciu za architektonické stvárnenie fasády objektu VILA ĽADOVÁ v súťaži Baumit Fasáda roka 2023 v kategórii bytový dom. Náš projekt vybrala odborná porota spomedzi 31 prihlásených objektov. Ide o kategóriu s najväčším počtom prihlásených diel. O výhru zabojujeme spolu s ďalšími tromi vybranými nominantmi.

Súťaž už jedenásty rok vyhlasuje spoločnosť Baumit. Jej cieľom je poukázať na diela, ktoré prepájajú invenciu architekta s kvalitou použitých stavebných materiálov a zároveň svojím odborným vyhotovením výrazne prispievajú ku kultivácii blízkeho okolia.

Aj v tomto ročníku súťaže sa posudzujú stavby v šiestich kategóriách, a to: rodinný dom, bytový (rezidenčný) dom, nebytová stavba, obnovená a adaptovaná stavba, sanovaná historická budova a kreatívne štruktúry a dizajn.

VILA ĽADOVÁ je rezidenčný dom situovaný v blízkosti Račianskeho mýta. Špecifické na projekte je, že sa skladá z dvoch samostatných objektov zasadených do dvoch charakterovo odlišných ulíc, ktoré sú prepojené podzemnou garážou. Veľkou výzvou pre nás bolo navrhnúť stavbu, ktorá bude vizuálne jednotná, zapadne do rozdielnych prostredí ale zároveň prinesie do existujúcej zástavby nový vietor.

Podarilo sa nám tu dosiahnuť súhru rešpektu k historickej zástavbe 20. storočia s použitím súčasných moderných prvkov. Materiálové a výrazové prostriedky sú postavené na koncepte „ľadovo modrého experimentu“.

Vo finále sme vytvorili modernú a ľahko extravagantnú architektúru, ktorá v sebe spája výhody „staromestského“ bývania so súčasným pohľadom na život.

Odborná porota tvorená zástupcami zo sféry architektov, stavebníctva či dizajnu vyberie v priebehu marca víťazov v jednotlivých kategóriách. O najkrajšej fasáde roka bude zároveň hlasovať aj laická verejnosť na webovej stránke organizátora v priebehu apríla. Víťazné diela a ich autori sa stretnú na slávnostnom gala večeri a zároveň dostanú šancu zúčastniť sa na medzinárodnom podujatí – Baumit Life Challenge, kde sa oceňujú najlepšie stavby z celej Európy.