Konatelia


Ing. arch. Juraj Duška

konateľ

atelier@vigroup.sk

Ing. arch. Richard Duška

konateľ

atelier@vigroup.sk

Asistentka


Lucia Likavcová

asistentka

asistentka@vigroup.sk

Oddelenie predaja nehnuteľností


Dorota Vavrušová

predajca - SR a CZ

atelier@vigroup.sk

Martin Ščerbák

predajca - SR

martin@vigroup.sk

Mgr. Ivana Kapitánová

predajca - SR

ivana@vigroup.sk

Ing. Peter pavelka

predajca - CZ

petr@vigroup.eu

Právne oddelenie


Mgr. Ivica Šišoláková

právnik

i.sisolak@gmail.com

Oddelenie projekcie a architektúry


Ing. arch. Barbora Vargová ArtD.

architekt

barbora@vigroup.sk

Ing. arch. Viktória Horečná, PhD.

archtekt

viktoria@vigroup.sk

Ing. Gabriela Szántová, PhD.

architekt

gabriela@vigroup.sk

Ing. arch. Ivan Nemeth, PhD.

architekt

ivan@vigroup.sk

Ing. arch. Svetlana Zimanová

architekt

svetlana@vigroup.sk

Ing. arch. Elena Rabčanová

architekt

elena@vigroup.sk

Ing. arch. Tomáš Sabin

architekt

tomas@vigroup.sk

Ing. Katarína Mihalíková

architekt

katka.m@vigroup.sk

Ing. Michal Varga PhD.

projektant

michal@vigroup.sk

Oddelenie stavebného inžinierstva


Ing. arch. Vladimír Vodný

stavebný inžinier

vladimir.v@vigroup.sk

Ing. Martin Hasák

stavebný inžinier

martin.hasak@vigroup.sk

Ing. Boris Bozelman

stavebný inžinier

boris@vigroup.sk

Oddelenie Inžinierskej činnosti


Ing. Katarína Bojanovská DiS.

Inžinierska činnosť

katka@vigroup.sk

Ing. arch. Katarína Šimková

inžinierska činnosť

katka.s@vigroup.sk

Oddelenie stavebného dozoru


Ing. Lucia Jarábeková

stavebný dozor

lucia.jarabekova@vigroup.sk

Ing. Jaroslav Lackovič

stavebný dozor

lackovic@vigroup.sk

Ing. Ferdinad Bartal

stavebný dozor

ferdinand@vigroup.sk

Ing. Roman Tarana

stavebný dozor

roman@vigroup.sk

Ing. Peter Loziňák

stavebný dozor

peter@vigroup.sk

Ekonomické oddelenie


Ing. Marek Nerád

ekonóm

marek@vigroup.sk

Martina Macangová

ekonóm

martina@vigroup.sk