Konatelia


Ing. arch. Juraj Duška

konateľ

atelier@vigroup.sk

Ing. arch. Richard Duška

konateľ

atelier@vigroup.sk

Asistentka


Lucia Likavcová

asistentka

lucia.likavcova@vigroup.sk

Oddelenie predaja nehnuteľností


Dorota Vavrušová

predajca - SR a CZ

dorota.vavrusova@vigroup.sk

Martin Ščerbák

predajca - SR

martin.scerbak@vigroup.sk

Ing. Peter pavelka

predajca - CZ

petr.pavelka@vigroup.eu

Oddelenie finančného poradenstva


Marián Hrúzik

hypotekárny špecialista

marian.hruzik@vigroup.sk

Právne oddelenie


Mgr. Ivica Šišoláková

právnik

i.sisolak@gmail.com

Oddelenie projekcie a architektúry


Ing. arch. Barbora Vargová ArtD.

architekt

barbora.vargova@vigroup.sk

Ing. Gabriela Szántová, PhD.

architekt

gabriela.szantová@vigroup.eu

Ing. arch. Elena Rabčanová

architekt

elena.rabcanova@vigroup.sk

Ing. arch. Viktória Horečná, PhD.

architekt

viktoria.horecna@vigroup.sk

Ing. arch. Barbora Kukučková

architekt

barbora.kukuckova@vigroup.sk

Ing. arch. Ivan Nemeth, PhD.

architekt

ivan.nemeth@vigroup.sk

Ing. arch. Svetlana Zimanová

architekt

svetlana.zimanova@vigroup.sk

Ing. Katarína Mihalíková

architekt

katka.mihalikova@vigroup.sk

Ing. arch. Jana Marinicová

architekt

jana.marinicova@vigroup.sk

Ing. arch. Tomáš Hál

architekt

tomas.hal@vigroup.sk

Oddelenie stavebného inžinierstva


Ing. arch. Vladimír Vodný

stavebný inžinier

vladimir.vodny@vigroup.sk

Ing. Martin Hasák

stavebný inžinier

martin.hasak@vigroup.sk

Ing. Boris Bozelman

stavebný inžinier

boris.bolzeman@vigroup.sk

Oddelenie Inžinierskej činnosti


Ing. Katarína Bojanovská DiS.

Inžinierska činnosť

katarina.bojanovska@vigroup.sk

Ing. arch. Katarína Šimková

inžinierska činnosť

katarina.simkova@vigroup.sk

Oddelenie stavebného dozoru


Ing. Jaroslav Lackovič

stavebný dozor

jaroslav.lackovic@vigroup.sk

Ing. Lucia Jarábeková

stavebný dozor

lucia.jarabekova@vigroup.sk

Ing. Ferdinad Bartal

stavebný dozor

ferdinand.bartal@vigroup.sk

Ing. Roman Tarana

stavebný dozor

roman.tarana@vigroup.sk

Ing. Peter Loziňák

stavebný dozor

peter.lozinak@vigroup.sk

Ekonomické oddelenie


Martina Macangová

ekonóm

martina.macangova@vigroup.sk

Ing. Marek Nerád

ekonóm

marek.nerad@vigroup.sk