Konatelia


Ing. arch. Juraj Duška

konateľ

atelier@vigroup.sk

Ing. arch. Richard Duška

konateľ

atelier@vigroup.sk

Asistentka


Lucia Likavcová

asistentka

asistentka@vigroup.sk

Oddelenie predaja nehnuteľností


Dorota Vavrušová

predajca

atelier@vigroup.sk

Martin Ščerbák

predajca

martin@vigroup.sk

Mgr. Ivana Kapitánová

predajca

ivana@vigroup.sk

Právne oddelenie


Mgr. Ivica Šišoláková

právnik

i.sisolak@gmail.com

Oddelenie projekcie a architektúry


Ing. arch. Barbora Obertová ArtD.

architekt

barbora@vigroup.sk

Ing. arch. Tomáš Sabin

architekt

tomas@vigroup.sk

Ing. Gabriela Szántová, PhD.

architekt

gabriela@vigroup.sk

Ing. arch. Elena Rabčanová

architekt

elena@vigroup.sk

Ing. arch. Svetlana Zimanová

architekt

svetlana@vigroup.sk

Ing. arch. Ivan Nemeth, PhD.

architekt

ivan@vigroup.sk

Oddelenie stavebného inžinierstva


Ing. arch. Peter Hromják

stavebný inžinier

peter.hromjak@vigroup.sk

Ing. Boris Bozelman

stavebný inžinier

boris@vigroup.sk

Oddelenie Inžinierskej činnosti


Ing. Katarína Bojanovská DiS.

Inžinierska činnosť

katka@vigroup.sk

Oddelenie stavebného dozoru


Ing. Jaroslav Lackovič

stavebný dozor

lackovic@vigroup.sk

Ing. Ferdinad Bartal

stavebný dozor

ferdinand@vigroup.sk

Ing. Peter Huml

stavebný dozor

peter.huml@vigroup.sk

Ing. Peter Loziňák

stavebný dozor

peter@vigroup.sk

Ekonomické oddelenie


Daniela Kanichová

ekonóm

kanichova@vigroup.sk

Ing. Jana Jankovičová

hlavný ekonóm

jana.jankovicova.jja@gmail.com