O nás


VI GROUP, spol. s r. o., je slovenská projektová a developerská rodinná spoločnosť, ktorú založili architekti v roku 2005. Má dve hlavné línie – jednou sú developerské projekty prevažne rezidenčných novostavieb. Buduje cenovo dostupné a kvalitné bývanie v prakticky riešených a dizajnovo nápaditých domoch. Stavia a projektuje pre čo najširšiu skupinu ľudí tak, aby boli projekty spoločnosti na trhu nielen úspešné, ale najmä ich obyvatelia boli spokojní a mohli ďalej šíriť svoju dobrú skúsenosť. VI GROUP, spol. s r.o., okrem toho poskytuje zákazníkom komplexné spracovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie stavieb a územno-plánovacej dokumentácie. Práca architektov je previazaná s inžinierskou činnosťou pri prejednávaní projektov so správcami inžinierskych sietí, ako aj s orgánmi štátnej správy a samosprávy. V tomto procese zabezpečuje jednotlivé stupne projektovej dokumentácie od dokumentácie pre územné konanie, cez dokumentáciu pre stavebné konanie po podklady pre kolaudačné rozhodovanie. Súčasťou činnosti je tiež autorský dozor pri výstavbe. Pozrite si naše referencie.

Development


VI GROUP, spol. s r. o., je slovenská projektová a developerská rodinná spoločnosť, ktorú založili architekti v roku 2005. Zameriava sa najmä na cenovo dostupné a kvalitné bývanie v prakticky riešených domoch.

Development

Projekčná činnosť


VI GROUP, spol. s r. o., je slovenská projektová a developerská rodinná spoločnosť, ktorú založili architekti v roku 2005. Zameriava sa najmä na cenovo dostupné a kvalitné bývanie v prakticky riešených domoch.

Projekty