OTÁZKY A ODPOVEDE

  1. Prečo ste rátali IZP aj z pozemkov, ktoré nie sú vo vašom vlastníctve? Existuje dohoda s vlastníkmi, alebo ide o chybu pri výpočte? 

Výpočet je rátaný z celku, ktorý určil spracovateľ ÚP, nejde o chybu. Spracovateľ ÚP je zároveň expertom poroty a podieľal sa na podmienkach a zadaní súťaže, spolu so starostom obce, ktorý je členom poroty, Zastupiteľstvo obce Zuberec zároveň schválilo Lokalitný program podľa ktorého sa ďalej špecifikovali podmienky a limity zadania. Súbežne so súťažou alebo po vyhodnotení súťaže budú vypracované Zmeny a doplnky ÚP, aby bola stavba v súlade s ÚP.

Naša spoločnosť zároveň postupne vykupuje podiely na okolitých parcelách, aby boli v našom vlastníctve, tento proces je zdĺhavejší.

 

  1. V zadaní informujete, že je možné na územie umiestniť objekt s maximálne 4 NP a s 1 ustúpeným podlažím alebo podkrovím.
    V texte ÚPN- O Zuberec sa však píše: Dodržať výškovú reguláciu stanovenú v ÚPN-Z Brestová- Prieves: 1PP a max. 2NP s využitým podkrovím (max. 2 podlažia v krove) pri dodržaní max. výšky hrebeňa strechy 15m od upraveného terénu.
    Nie je ÚP smerodajný? V ÚP sa píše o podkroví a nie o ustúpenom podlaží s rovnou strechou, ide tak o nesprávne vysvetlenie znenia ÚP v zadaní súťaže?

Nakoľko ÚP určuje 2 np v „krove“ čo by nepriaznivo obmedzovalo celkový návrh, so spracovateľom ÚP a obcou bolo dohodnuté /a schválené v lokalitnom programe/ dodržanie výšky objektu 15 m od upraveného terénu s určením maximálnej možnej podlažnosti na túto výšku. Takto je pri dodržaní výšky, zároveň priestor na modernejšie výrazové architektonické prostriedky, než určuje starší územný plán a lepšie využitie územia pre súčasné potreby lokality.

Súbežne so súťažou alebo po vyhodnotení súťaže budú vypracovávané Zmeny a doplnky ÚP, aby bola stavba v súlade s ÚP.

 

  1. Do kapacity 160 hostí sú zarátané aj prístelky, alebo sa tieto miesta nerátajú do celkového počtu ubytovaných?

Do kapacity 160 hostí sa zarátavajú iba stále lôžka pre návštevníkov.