Zuberec

APARTMÁNOVÝ DOM ZUBEREC

Predchádzajúci

MATADORKA

Nasledujúci

SEPTIMO 2

O projekte

Architekti

Ing. arch. Christo Doka
Ing. arch. Juraj Duška
Ing. arch. Richard Duška

Charakteristika: Bytový apartmánový dom
​Počet bytových jednotiek:
59
Rok: 

Apartmánový dom v Zuberci prináša 58 bytov, objekt kopíruje obdĺžníkový tvar pozemku. Má dokopy tri podlažia. Architektonické členenie fasád používa prvky súčasnej funkcionalistickej architektúry. Zastavaná plocha dosahuje 1043 m2, zelené plochy ešte o niečo viac - 1 400 m2.

Na severe Zuberca vzniká na doposiaľ nezastavanom území v priestore lokality Hrady za Milotinom obytná štvrť. Dopravnú os tvorí obchvat Zuberca a nová komunikácia – cesta na Oravice. Navrhovaný apartmánový bytový dom je situovaný na viacerých parcelách určených na malopodlažnú bytovú zástavbu. Bezprostredné okolie domu tvorí zo severu pole, juhu rodinné domy, zo západu pole, z východu penzión Milotín.

Poloha pre umiestnenie obytnej funkcie je priaznivá vzhľadom na susediacu zástavbu rodinných domov s množstvom zelene. Dopravne je dom prístupný od obchvatovej komunikácie Zuberec. Do novovybudovanej komunikácie povedľa Milotina sú orientované vstupy do bytov a vjazdy na zadné parkovisko.

www.vilazuberec.sk