Nová Dedinka

DINEI

Predchádzajúci

APARTMÁNOVÝ DOM BALNEO

Nasledujúci

RODINNÝ DOM VAJNORY

O projekte

Architekti

Ing. arch. Juraj Duška
Ing. arch. Lenka Šoltésová PhD

Charakteristika: Budova s občianskou vybavenosťou
Počet bytov:
41
Rok: 2011

Zvolili sme urbanisticko – architektonickú koncepciu objektu v tvare „L“. Vytvára sa tak vnútorný dvor, s vlastnými parkovacími miestami pre obyvateľov domu, ako aj s možnosťou sadových úprav pre oddych a relax. Objekt svojim architektonicko-hmotovým poňatím rešpektuje okolitú zástavbu prevažne rodinných domov. Zámerom investora je v prízemí bytového domu vytvoriť priestory pre vhodnú občiansku vybavenosť, ktoré v obci chýbajú, a tak zvýšiť atraktivitu celého bývania.

Cieľovou skupinou je pre investora mladá rodina, prípadne starší obyvatelia, t.j. skupiny, ktoré preferujú skôr malometrážne bývanie. Vytvárajú sa tu priestory pre dve samostatné ambulancie, jedna je so samostatným vstupom priamo z ulice, a priestor pre vybavenie lekárne so svojim zázemím a dvoma vstupmi, jeden priamo z Hlavnej ulice a jeden zadný pre zamestnancov a pre zásobovanie v smere z vnútorného dvora.

Správny, vyvážený a materiálovo atraktívne riešený návrh jednotlivých prvkov objektu, farebné riešenie aj počet konštrukčných a architektonických detailov zodpovedajúcich mierke prostredia a človeka, zabezpečia pozitívne vnímanie tohto diela.