Bratislava, Vajnory

NOVÉ ŠUTY

Predchádzajúci

VÝSTAVY

Nasledujúci

MUCHOVO NÁMESTIE

O projekte

Architekti

Ing. arch. Richard Duška

Ing. arch. Juraj Duška

Ing. arch. Barbora Obertová ArtD.

Ing. arch. Lucia Adamová

Charakteristika: Obytná zóna rodinných domov a bytov
​Počet bytových jednotiek:
70
Termín výstavby: 2014 - 2015

Obytná zóna Nové Šuty ponúka svojim budúcim obyvateľom pokojné obytné prostredie s kvalitou vidieckeho bývania vo výbornom kontakte s mestom. Základnou požiadavkou pri plánovaní obytného súboru bolo vytvoriť komfortné súkromné bývanie prispôsobené mierke vidieka v meste. Tomuto cieľu bol podriadený urbanizmus zóny, ako i architektonický koncept objektov.

Koncept vytvára niekoľko foriem vnútroblokov s množstvom zelene. Systém upokojených komunikácií zvyšuje intimitu jednotlivých blokov. Výška zástavby jednotlivých domov sú dve nadzemné podlažia, resp. dve nadzemné podlažia a podkrovie. Architektonické riešenie zóny spája prvky modernej i klasickej architektúry - ako tvaroslovnými prvkami, tak i použitými materiálmi

www.vigroup.sk/kontakt