2015

NOVÉ ŠÚTY

O PROJEKTE

NOVÉ ŠUTY

Obytná zóna Nové Šuty ponúka svojim obyvateľom pokojné obytné prostredie s kvalitou vidieckeho bývania vo výbornom kontakte s mestom. Základnou požiadavkou pri plánovaní obytného súboru bolo vytvoriť komfortné súkromné bývanie prispôsobené mierke vidieka v meste. Tomuto cieľu bol podriadený urbanizmus zóny, ako i architektonický koncept objektov.

Koncept vytvára niekoľko foriem vnútroblokov s množstvom zelene. Systém upokojených komunikácií zvyšuje intimitu jednotlivých blokov. Výška zástavby jednotlivých domov sú dve nadzemné podlažia, resp. dve nadzemné podlažia a podkrovie. Architektonické riešenie zóny spája prvky modernej i klasickej architektúry - ako tvaroslovnými prvkami, tak i použitými materiálmi.

ROK

2016

LOKÁCIA

Bratislava, Vajnory

TYP STAVBY

Obytná zóna rodinných domov a bytov

POČET BYTOVÝCH JEDNOTIEK

70

  • ROK : 2016
  • LOKÁCIA : Bratislava, Vajnory
  • TYP STAVBY : Obytná zóna rodinných domov a bytov
  • POČET BYTOVÝCH JEDNOTIEK : 70
  • ​POČET OBCHODNÝCH PRIESTOROV :