ŠINKOVSKÉ

Bytová výstavba je jednou z hlavných zložiek mestského rozvoja. Rodinné domy Šinkovské sú vlastne tri objekty s dvomi obytnými podlažiami, podkrovím a vlastným podzemným parkovaním. Dva z nich sú súčasťou polo-uzatvoreného vnútorného dvora, ktorý vytvára vizuálne atraktívnu urbanistickú kompozíciu budov.

Čítajte viac