2018

PANÓNKA

O PROJEKTE

PANÓNKA

Bytový dom „PANÓNKA“ je praktické a dostupne riešené bývanie najmä pre mladých a cieľavedomých ľudí.

Osempodlažný objekt s dvomi podzemným podlažiami je koncipovaný ako jedna kompaktná hmota s ustúpeným posledným podlažím.

Fasáda objektu je rastrovaná po obvode zapustenými lodžiami, čo vytvára hravý a nezvyčajný celkový architektonický dojem s prihliadnutím na mierku človeka.

ROK

2018

LOKÁCIA

Bratislava, Petržalka

TYP STAVBY

polyfunkčný bytový objekt

POČET BYTOVÝCH JEDNOTIEK

83

  • ROK : 2018
  • LOKÁCIA : Bratislava, Petržalka
  • TYP STAVBY : polyfunkčný bytový objekt
  • POČET BYTOVÝCH JEDNOTIEK : 83
  • ​POČET OBCHODNÝCH PRIESTOROV :