2007

ŠINKOVSKÉ

O PROJEKTE

ŠINKOVSKÉ

Bytová výstavba je jednou z hlavných zložiek mestského rozvoja. Rodinné domy Šinkovské sú vlastne tri objekty s dvomi obytnými podlažiami, podkrovím a vlastným podzemným parkovaním. Dva z nich sú súčasťou polo-uzatvoreného vnútorného dvora, ktorý vytvára vizuálne atraktívnu urbanistickú kompozíciu budov. Počas príprav sme potrebovali zlúčiť a následne prerozdeliť pozemky viacerých vlastníkov. Následne sme navrhli plán zóny pre územie s rozlohou viac ako 800 árov. Projektová dokumentácia špecifikovala nielen objekty bývania, ale aj napojenie dotknutých prípojok k verejným inžinierskym sieťam a systém financovania. Infraštruktúra cestnej dopravy si vyžiadala svoj podiel pôdy aj finančných prostriedkov. Po vybudovaní cestnej infraštruktúry sme previedli dielo do vlastníctva obce Vajnory. Všetky stupne výstavby odhalili skutočnú náročnosť investície a náročnosť vzájomnej koordinácie správcov sietí verejnej infraštruktúry, pričom každý z nich mal svoj podiel zodpovednosti v procese realizácie.

Rodinné domy sú murované z tehly, zatiaľ čo podzemná stavba je betónová. Apartmány sú prístupné zo schodiska, ktoré vedie do podzemného parkoviska. Bývanie nie je jedinou funkciou – prízemie je vyhradené pre obchodné prevádzky a kancelárie, ktoré môžu využívať aj obyvatelia domov. Riešenie architektúry a fasád reflektuje odkaz tradičnej vidieckej architektúry Vajnor, a to nielen tvarom budov ale aj jasnými farbami fasád.

ROK

2007

LOKÁCIA

Bratislava, Vajnory

TYP STAVBY

Rodinný dom

POČET BYTOVÝCH JEDNOTIEK

200

​POČET OBCHODNÝCH PRIESTOROV

2

  • ROK : 2007
  • LOKÁCIA : Bratislava, Vajnory
  • TYP STAVBY : Rodinný dom
  • POČET BYTOVÝCH JEDNOTIEK : 200
  • ​POČET OBCHODNÝCH PRIESTOROV : 2