Bratislava, Vajnory

ŠINKOVSKÉ

Predchádzajúci

VLNKA BERNOLÁKOVO

Nasledujúci

6 RADOVKA

O projekte

Architekti

Ing.arch. Richard Duška

Ing.arch. Juraj Duška

Charakteristika: Bytový dom
​Počet bytových jednotiek:
-
Termín výstavby: 2007

Výstavba bytových domov je centrálnym prvkom v oblasti zástavby rodinných domov. Tri bytové domy s dvoma nadzemnými podlažiami a podkrovím sú úplne podpivničené garážami. Dva z domov vytvárajú čiastočne uzatvorený blok nádvoria, ktorý pôsobí v území veľmi malebne a mestotvorne. Pred samotnou výstavbou bolo potrebné sceliť a následne rozparcelovať pozemky veľkého množstva vlastníkov a pripraviť územný plán zóny pre celé územie o výmere viac ako 800 árov. Samotná projektová dokumentácia neriešila len samotné bytové objekty, ale aj bolo potrebné vyriešiť a prefinancovať napojenie na inžinierske siete. Komunikačná infraštruktúra zabrala tiež svoju časť územia a financií a bola následne po vybudovaní odovzdaná do vlastníctva mestskej časti. Najmä v týchto fázach sa ukázala náročnosť projektu na koordináciu a komunikáciu s inštitúciami uskutočnňujúcimi čiastkové inžinierske projekty. Konštrukcia objektov bytových domov je murovaná a podpivničenie je realizované v betónovej vani. Byty sú prístupné po schodisku bez výťahu, ktoré začína na podzemnom podlaží. Obytná funkcia nie je v objektoch jediná. Na prvom podlaží sa nachádzajú obchodné priestory a kancelárie, ktoré využívajú aj obyvatelia domov. Exteriér objektov bol tvorený s dôrazom na odkaz vajnorskej tradičnej architektúry, a to nielen v tvarosloví, ale aj pestrej farebnosti fasád.

www.vigroup.sk/kontakt