ZUBEREC
2020

APARTMÁNOVÝ DOM ZUBEREC

O PROJEKTE

ZUBEREC

Apartmánový dom v Zuberci prináša 58 bytov, objekt kopíruje obdĺžníkový tvar pozemku. Má dokopy tri podlažia. Architektonické členenie fasád používa prvky súčasnej funkcionalistickej architektúry. Zastavaná plocha dosahuje 1043 m2, zelené plochy ešte o niečo viac - 1 400 m2.

Na severe Zuberca vzniká na doposiaľ nezastavanom území v priestore lokality Hrady za Milotinom obytná štvrť. Dopravnú os tvorí obchvat Zuberca a nová komunikácia – cesta na Oravice. Navrhovaný apartmánový bytový dom je situovaný na viacerých parcelách určených na malopodlažnú bytovú zástavbu. Bezprostredné okolie domu tvorí zo severu pole, juhu rodinné domy, zo západu pole, z východu penzión Milotín.

Poloha pre umiestnenie obytnej funkcie je priaznivá vzhľadom na susediacu zástavbu rodinných domov s množstvom zelene. Dopravne je dom prístupný od obchvatovej komunikácie Zuberec. Do novovybudovanej komunikácie povedľa Milotina sú orientované vstupy do bytov a vjazdy na zadné parkovisko.

WWW.VILAZUBEREC.SK

ROK

2020

LOKÁCIA

ZUBEREC

TYP STAVBY

APARTMÁNOVÝ DOM

POČET BYTOVÝCH JEDNOTIEK

58

ZUBEREC
  • ROK : 2020
  • LOKÁCIA : ZUBEREC
  • TYP STAVBY : APARTMÁNOVÝ DOM
  • POČET BYTOVÝCH JEDNOTIEK : 58
  • ​POČET OBCHODNÝCH PRIESTOROV :