Bratislava III

RNDZ

Predchádzajúci

6 RADOVKA

Nasledujúci

Septimo II Offices

O projekte

Architekti

Ing. arch. Richard Duška

Ing. arch. Juraj Duška

Ing. arch. Marian Trcka txt architekti

Ing. arch. Ivan Nemeth, PhD.

Charakteristika: Bytový komplex s občianskou vybavenosťou
​Počet bytových jednotiek:
302 bytov a apartmánov, 15 obchodných priestorov
​​Termín výstavby: 1Q2021 – 2Q2023 Termín kolaudácie: 3Q2023

RNDZ predstavuje komplex troch polyfunkčných blokov (A, B, C), ktoré budúcim majiteľom ponúknu vysoký štandard bývania spolu s všestrannou občianskou vybavenosťou.

Na prízemí bloku A a bloku C sa nachádzajú atraktívne priestory pre služby a občiansku vybavenosť lokálneho významu, prípadne môže slúžiť aj okolitým lokalitám v rámci spádovej oblasti.

Parkovanie je zabezpečené v podzemných podlažiach ako aj na teréne v exteriéri.

Súčasťou projektu je detské ihrisko nachádzajúce sa v bloku B a komunitná záhrada v bloku A.

Občianska vybavenosť

RNDZ ponukou komerčných priestorov zvyšuje atraktivitu lokality, ktoré má v budúcnosti predpoklad tvoriť súčasť ťažiskovej sústavy mesta.

Rovnako ponúka atraktivizačný účinok aj hmotovo-priestorová skladba v súčinnosti s potenciálom daného prírodného prostredia. Významným obohacujúcim i humanizačným fenoménom je zeleň Račianskeho potoka. V navrhovanej zóne sú plánované pozdĺž tejto zelene rôzne oddychové plochy, a plochy zelene.

Naše stavby plánujeme tak, aby dlhodobo plnili svoj účel. Aby sa stali prirodzenou súčasťou v lokalite, kde vyrastú a nezaťažovali životné prostredie, boli úsporné a ekologické. Cítime zodpovednosť za svoje dielo a jeho budúcu funkciu.

Súčasťou projektu je kultivovaná vegetácia, či už v rámci parteru alebo vo vnútroblokoch, ktorá plní nielen dôležitú ekostabilizačnú funkciu a znižuje lokálnu mikroklimatickú teplotu ale zároveň ako mestotvorný prvok prispieva vo významnej miere k estetickej hodnote zóny.

Projekt RNDZ nebol navrhnutý ako maximalistické vyťaženie územia, ale tak aby logicky zapadol do budúcej zástavby rozvíjajúceho sa územia a pritom využil prirodzenú intenzitu voľného priestranstva.

www.rndz.sk