Dlhopis VI GROUP 7,50/2028

Vaša cesta k úspešnej a zodpovednej investícii
Trápi vás vysoká inflácia a nízke úroky? Naše dlhopisy VI GROUP sú vašim kľúčom k výnosu, ponúkajú stabilnú alternatívu s fixným výnosom a možnosťou angažovať sa v reálnych, overených projektoch.

2024 Dátum vydania
7,5% p.a. Úroková sadzba
1000 € Nominálna hodnota
4 roky Doba splatnosti
4 000 000 € Celkový objem emisie

Dokumenty

Získajte dôkladný pohľad do našej spoločnosti a jej investičných príležitostí, ktoré ponúkame prostredníctvom našich oficiálnych materiálov.

Úspešné projekty

Pozrite si niektoré z našich najúspešnejších a najnovších realizácií. Projekty, ktoré nie lenže splnili naše vysoké štandardy, ale aj získali ocenenia za jedinečnosť, kvalitu a dizajn.

Upozornenie: S investíciou je spojené riziko. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výnosov. Informácie obsiahnuté v týchto dokumentoch nie sú návrhom, verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy, pokynom, vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, verejným prísľubom, verejnou ponukou alebo výzvou na upísanie cenného papiera v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Uvedené informácie nemožno považovať za osobné investičné odporúčanie, návrh investičnej stratégie alebo za poskytnutie investičného poradenstva.

Investujte do budúcnosti
s nami, aby vaše investície
dosiahli nové výšky.

Chcete vedieť viac? Vyplňte formulár a náš burzový maklér vás bude kontaktovať, aby vám poskytol všetky potrebné informácie o dlhopise.