Bratislava, Karlova Ves

VILA NA KOPCI

Predchádzajúci

MUCHOVO NÁMESTIE

Nasledujúci

FEIGLEROV DOM

O projekte

Architekti

​Ing. arch. Richard Duška

Ing. arch. Juraj Duška

Ing. arch. Barbora Obertová ArtD.

Ing. arch. Lucia Adamová

Charakteristika: Bytový dom
​Počet bytových jednotiek:
72
Termín výstavby: 2015 - 2016

Vila na kopci ponúka svojim budúcim obyvateľom pokojné prostredie s kvalitou mestského bývania. Základnou požiadavkou pri návrhu objektu bolo vytvoriť komfortné bývanie prispôsobené mierke mesta v danej lokalite. Tomuto cieľu bol podriadený urbanizmus ako i architektonický koncept objektu.

Na pozemku v súlade s touto koncepciou vyrastie objekt s dvomi podzemnými podlažiami a šiestimi nadzemnými podlažiami, s disponibilnými priestormi pre bývanie a s príslušnými parkovacími státiami v garáži a v areáli objektu. Navrhovaný objekt je umiestnený v styku s intenzívne zastavaným územím. Dve podzemné podlažia s garážovými státiami sú prístupné z južnej strany. Zo západnej strany je situovaný vstup do spoločných priestorov s vertikálnymi komunikáciami a z nich do jednotlivých bytov a apartmánov. Dispozícia bytov/apartmánov je jednoduchá a prehľadná – vstupná chodba sprístupňuje hygienu, kuchyňu s obývačkou a prípadne spálňu.

www.vila.vigroup.sk