Zvažujete kúpu nehnuteľnosti? S financovaním Vám poradíme.

post image
background image

V prípade, že zvažujete kúpu nehnuteľnosti a zamýšľate sa nad spôsobom jej financovania, vieme vám pomôcť. U nás v spoločnosti pôsobí na pozícii hypotekárneho špecialistu skúsený odborník Mgr. Marián Hrúzik.  O tejto službe sa s ním porozprávame a bližšie popíšeme proces, ako to u nás prebieha.

Máš niekoľkoročné skúsenosti z bankového sektora a počas tvojho kariérneho pôsobenia si prešiel rôznymi pracovnými pozíciami. Ako si sa dostal do spoločnosti VI GROUP?

Moja cesta naprieč bankovým sektorom začala už v roku 2007. Mal som na starosti poradenstvo v oblasti úverovania, poistenia, investovania od fyzických až po právnické osoby.

V roku 2011 som dostal príležitosť stať sa riaditeľom pobočky v banke, ktorá bola na začiatku svojej cesty a jej cieľom bolo nastavenie procesov, produktov a rast pobočkovej siete. Bola to pre mňa výzva a jedinečná možnosť, ako sa zúčastniť a podieľať sa na budovaní novej značky. Na tejto pozícii som spolupracoval so všetkými útvarmi banky a okrem plnenia stanovených cieľov, som sa sústredil aj na predaj celého produktového portfólia banky so zameraním na hypotekárne úvery.

Po necelých troch rokoch som dostal príležitosť zmeniť pole pôsobnosti. Na novom mieste som si po roku svojho pôsobenia uvedomil, že všetky moje stanovené ciele v bankovom sektore sú naplnené a chcelo to zmenu. V roku 2015 som bol na obchodnom stretnutí s konateľmi z VI GROUP. V tom čase zároveň obsadzovali pozíciu na oddelení finančného poradenstva, ktorej náplňou bolo nastavenie developerských projektov v bankách, sprostredkovanie hypoték pre kupujúcich, dohliadanie na celý proces “rozčerpávania“ a samozrejme aj následný servis s tým súvisiaci. V tom momente som vedel, že toto je ONO. 😊

Je niečo konkrétne, čo máš na tejto práci najradšej? Predsa ide o prácu s ľuďmi, musíš byť neustále v strehu a sledovať aktuálne trendy a zmeny.

Na tejto práci ma najviac baví jej výsledok J a ten pre mňa prestavuje dokonalý proces. Zahŕňa všetko od nastavenia projektu v banke, cez hľadanie riešenia pre klienta, rozčerpávanie úverov až po následnú starostlivosť pri splácaní.

Čim viac obchodov mám za sebou, tým viac si uvedomujem, že proces môže byť stále dokonalejší, a preto ma táto myšlienka neustále ženie dopredu.

Od začiatku môjho pôsobenia v spoločnosti,  som sprostredkoval viac ako 80 mil. eur na úveroch pre viac ako 750 klientov a viac ako  80  tis. eur na ročnom poistnom pri poistení nehnuteľnosti a poistení úverov.

Tak si poďme detailnejšie popísať priebeh celého procesu, keď sa klient rozhodne využiť poradenstvo vo oblasti financovania u nás.

Rozdelil by som ho do 5 fáz, a to:

\ úvod

V rámci tejto fázy si s klientom prejdem celý proces napr. hypotéky (ide o najčastejšiu formu financovania) od prípravy žiadosti až po podpis v banke, vyriešenia poistenia nehnuteľnosti aj úveru, katastru, prípadne rozčerpávanie/dočerpanie úveru podľa toho, aký splátkový kalendár si klient zvolí. Celkovú nákladovosť klienta, či už počas rozčerpávania, ale aj po dočerpaní. V tejto fáze dostáva ešte klient všeobecné informácie, ktoré sú spoločné pre všetky banky.

 \ výber riešenia

Následne dostane komplexný prehľad podmienok v bankách, fixácie, úroky, splatnosti, podmienky k úrokovej sadzbe, skúsenosti z minulých projektov  - nástrahy, možnosti ich riešenia/neriešiteľnosti. Z mojej 16 ročnej skúsenosti v tejto oblasti viem historicky povedať ako sa banky ku klientom chovajú napríklad pri obnove úrokovej sadzby, zmenách zo strany klienta, prípadne pri problémoch so splácaním úverov.

 \ realizácia riešenia

V tejto fáze dochádza ku kompletizácii dokladov k žiadosti o úver. V ideálnom prípade napr. pri TPP, je to zo strany klienta potrebný len občiansky preukaz. Následne sa podpisuje žiadosť zo strany klienta. Niektoré banky majú proces nastavený už na podpis SMS kľúčom, čo výrazne ušetrí byrokratickú záťaž.

Po schválení úveru prebieha z mojej strany kontrola podmienok čerpania a celej úverovej zmluvy. Po následnej kontrole je zmluva zaslaná na preštudovanie klientom. Po odkomunikovaní podmienok, ladíme termín podpisu za klienta v banke. Nakoľko hypotéku na developerský projekt viete mať podpísanú aj 36 mesiacov pred jeho dokončením, v rámci servisu dostávate pravidelné informácie o zmenách na trhu, a to hlavne z pohľadu úrokov. Ak by sa v čase našlo lacnejšie riešenie,  v rámci najlepšieho  možného, klient je oslovený a rieši sa dodatok k zlepšeniu podmienok. Zároveň ak by sa z nejakého dôvodu nestíhala hypotéka načerpať v danom termíne, sledujeme to a riešime predĺženie doby čerpania. Toto je tiež jeden z dôležitých faktorov pri výbere banky.

 \ čerpanie

Tu kompletizujeme doklady k čerpaniu, výber poistenia nehnuteľnosti, uzatvorenie poistnej zmluvy, vyriešenie vinkulácie v prospech banky, vyriešenie katastra, dodanie kompletných dokladov do banky a následné čerpanie úveru či už jednorazové alebo postupné, následné doloženie všetkých dokladov do banky po čerpaní ako splnenie špecifických podmienok po vyčerpaní pre banku.

 \ servis

Po načerpaní úveru všetko len začína J, lebo si klient pred sebou tlačí 30 ročný záväzok, o ktorý sa treba starať. Pre mňa to znamená na ročnej báze min. v čase konca fixácii osloviť klienta, prejsť si s ním aktuálne možnosti, ponúknuť mu alternatívy zníženia úroku alebo uistenie, že podmienky ktoré má, sú pre neho stále najlepšie z pohľadu nákladov a aj kvality.

 Aké sú hlavné výhody využitia tejto služby u nás. S čím všetkým vieš klientovi pomôcť? Je toto poradenstvo u nás spoplatnené?

V prípade, že ma klient osloví, má istotou bezproblémového priebehu celého procesu, ušetrené nesporné množstvo času a dovolím si povedať aj stresových situácií. V rámci celého tohto kolobehu je klient prítomný pri podpise žiadosti, úverových zmlúv a dokladov k čerpaniu. Všetko ostatné okolo riešim ja.

Sú však aj klienti, ktorí si tieto záležitosti najradšej riešia po vlastnej línií. Stalo sa ti niekedy, že si klient spočiatku vybavoval financovanie sám, a potom nakoniec v určitej fáze musel vyhľadať tvoju pomoc? Vieš zhrnúť najčastejšie chyby s ktorými sa stretávaš resp. poradiť klientom, čomu sa vyvarovať?

Samozrejme stretávam sa aj s takýmito situáciami, keď klienti precenia svoje sily a dochádza k zbytočným komplikáciám. Za najzávažnejšie chyby považujem zle nastavené podmienky čerpania, predmet zálohy či objekt financovania, čo vie klientom riadne skomplikovať život. V tomto prípade sa stáva úver pre klienta nevyčerpateľný a v ideálnom prípade je potrebné všetko dodatkovať. V horšom prípade sa musí úver schvaľovať nanovo. V tomto prípade už samozrejme klient ide do rizika, že mu úver nebude schválený v dostačujúcej výške a za akceptovateľných podmienok.

Preto je naozaj dobré, riešiť financovanie s človekom, ktorý daný projekt pozná, nastavoval ho, v čase ho upravuje a je v neustálom kontakte s bankou.

Ďalšími chybami, s ktorými sa častokrát stretávam je nesprávne uvedené číslo bytu v poistnej zmluve a vinkulácii, nekompletne doloženou dokumentáciou k čerpaniu, neakceptovateľnými dokladmi k úhradám, čo má vplyv na včasnú úhradu faktúry. V konečnom dôsledku vedie k porušeniu zmluvných podmienok zo strany klienta.

Poďme si ešte na záver zhrnúť v skratke, celý postup cesty klienta smerom k vlastnému bývaniu, keď sa rozhodne, že chce pomôcť s nastavením financovania u nás.

\ prvé je stretnutie klienta s obchodným oddelením ohľadne nehnuteľnosti

\ následne sa klient spojí so mnou

\ klientovi zašlem dotazník, v ktorom sú údaje potrebné k vypracovaniu jeho možností

\ následne absolvujeme spoločné stretnutie klientom, kde si ich prejdeme - úverový strop, nákladovosť atď.

\ keď je s financovaním stotožnený, zarezervuje si byt a ja mu zašlem zoznam dokladov k žiadosti

\ v prípade, že vyvstávajú ďalšie otázniky, hľadáme iné možnosti  - pristúpenie ručiteľov, výber lacnejšieho bytu a pod.

\ následne sa podpisuje zmluva o budúcej kúpnej zmluve, prípadne rezervačná zmluvu, ale niekedy chce klient počkať s podpisom do schválenia hypotéky

\ podpisuje sa žiadosť o hypotéku, po jej schválení úverové zmluvy

\ kompletizácia  dokladov k čerpaniu

\ čerpanie

\ servis

Máš nejakú radu pre našich klientov na záver?

Aby klienti nehľadali vždy “najlacnejšiu“ banku, ale najlepšiu z pohľadu riešenia ich situácie a samozrejme aj z pohľadu času.